Quảng Cáo AFC mở thêm Chi nhánh mới tại An Thới Phú Quốc