Chuyên thiết kế và In phông họp báo, in phông họp lớp tại Phú Quốc 
Họp báo là một trong nhứng hoạt động diễn ra thường xuyên, nhằm mục tiêu loan báo các thông tin cần thiết từ một hoặc một số chủ thể (cá nhân hoặc tổ chức) với các phương tiện truyền thông đại chúng để thông tin đó đến được với công chúng.